Exquisitely Mentioning Repulsion

Down Drinking At The Bar

sittsäck

Jag hade en gång en sittsäck som var röd och jag tyckte det var den största sittsäcken i världen när jag var barn. Men en dag försvann förtrollningen och jag insåg att säcken egentligen var ganska liten. Den, som en gång tjänat som kamel åt mig att rida på, var nu bara en liten Shetlandsponny. Jag hade vuxit upp och jag var inte längre liten. När man är liten ser världen stor ut och allt är fantastiskt, men när man blir stor inser man begränsningarna, både i omgivningen och hos sig själv. Livet blir aldrig mer detsamma.